بادمجان استاندارد قلمي يامي

بادمجان استاندارد قلمي يامي
توضیحات
* واريته استاندارد با قابليت كشت در اغلب مناطق
* ميوه باريك، بلند و كشيده با يكنواختي سايز و شكل ميوه
* رنگ ميوه مشكي براق با مغز متراكم و طعم عالي، بدون تلخي
* باردهي حدوداً 80 روز بعد از انتقال نشاء
* بوته پرگل با تداوم در ميوه دهي و طول دوره برداشت بالا
شرکت سازنده
ثمین بذر
اطلاعات فنی
زمان رسیدگی
حدود80 روز پس از انتقال نشاء
شکل میوه
ميوه باريك، بلند و كشيده
رنگ پوست
مشكي براق
وضعیت بوته
بوته پرگل با تداوم در ميوه دهي و طول دوره برداشت بالا