فلفل قلمي شيرين راما

فلفل  قلمي شيرين راما
توضیحات
* واريته استاندارد با قابليت كشت در اغلب مناطق
* يكنواختي ميوه از لحاظ سايز و شكل
* رنگ ميوه سبز جذاب و بازار پسند و در زمان رسيدگي كامل قرمز
* ميوه داراي طعم شيرين و مطبوع
* بوته پرگل با باردهي پيوسته و عملكرد بالا
شرکت سازنده
ثمین بذر
اطلاعات فنی
وضعیت بوته
بوته پرگل با باردهي پيوسته و عملكرد بالا
رنگ میوه
رنگ ميوه سبز جذاب و بازار پسند و در زمان رسيدگي كامل قرمز
ویژگی محصول
يكنواختي ميوه از لحاظ سايز و شكل