فلفل قلمي تند نارين

فلفل  قلمي تند نارين
توضیحات
* واريته استاندارد
* رنگ ميوه سبز تيره در حالت نارس و در مرحله رسيدگي كامل قرمز با تندي مناسب
* بوته پرگل با باردهي پيوسته و عملكرد بالا
شرکت سازنده
ثمین بذر
اطلاعات فنی
وضعیت بوته
بوته پرگل با باردهي پيوسته و عملكرد بالا
رنگ میوه
رنگ ميوه سبز تيره در حالت نارس و در مرحله رسيدگي كامل قرمز با تندي مناسب