گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي دافنيس

گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي دافنيس
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد نامحدود( Indeterminate ) جهت تازه خوري ، مناسب جهت كشت در گلخانه و كشت داربستي
* بوته قوي با ميان گره هاي كوتاه و توانايي تشكيل ميوه ( Setting ) در شرايط سرد جهت توليد طولاني مدت با توجه به قابليت حفظ اندازه ميوه در طول دوره رشد
* رنگ قرمز بازار پسند ، ميوه با سايز بزرگ به وزن 240 - 220 گرم ، كيفيت و يكنواختي بالا در اندازه و شكل ،، بسيار سفت با ماندگاري ( LSL ) بالا مناسب جهت صادرات
* مقاومت نسبي به :
- بوته ميري فوزاريومي
- ويروس موزاييك تنباكو
- ويروس موزاييك گوجه فرنگي
- پژمردگي ورتيسيليومي
- ويروس پيچيدگي و زردي برگ گوجه فرنگي
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
طول میان گره
میان گره کوتاه
متوسط وزن میوه
220-240 گرم
فرم میوه
گرد
مقاومت به گرما / سرما
مقاوم به سرما