گوجه فرنگي هيبريد نارين

گوجه فرنگي  هيبريد نارين
توضیحات
* گوجه فرنگي رشد محدود مناسب فضاي باز
* عملكرد بالا
* بوته قوي با شاخ و برگ مناسب
* ميوه بلوكي با وزن 180-140 گرم
* رنگ قرمز درخشان با سفتي مناسب و يكنواخني بالا در شكل ميوه
* تحمل خوب به گرما
* متحمل به TYLCV, TSWV, Fol, Pst, Va, Vd, Ma, Mi, Mj
شرکت سازنده
Graines Voltz
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
180 - 140 گرم
شکل میوه
بلوکی
رنگ / کیفیت گوشت
رنگ قرمز درخشان با سفتی مناسب
وضعیت بوته
بوته قوی با شاخ و برگ مناسب
ویژگی محصول
عملکرد بالا - تحمل خوب به گرما
مقاومت ها
متحمل به TYLCV, TSWV, Fol, Pst, Va, Vd, Ma, Mi, Mj