گوجه فرنگي هيبريد سرين

گوجه فرنگي هيبريد  سرين
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد محدود، جهت كشت در فضاي باز
* رقم متوسط رس
* بوته قوي با حجم شاخ و برگ وسيع و سيستم ريشه اي گسترده
* ميوه گرد با وزن متوسط 180 - 160 گرم
* ميوه داراي كاسبرگ متصل با رنگ قرمز درخشان
* سفتي خوب ميوه
* متحمل به : FOL1 , VD, ويروس سرجمك (TYLCV)
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
160-180 گرم
شکل میوه
گرد
وضعیت بوته
بوته قوی با حجم شاخ و برگ وسیع و سیستم ریشه ای گسترده