گوجه فرنگي هيبريد RFT732216

گوجه فرنگي  هيبريد RFT732216
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد محدود، جهت كشت در فضاي باز
* مناسب جهت تازه خوري و فرآوري
* رقمي نسبتاً زودرس، پربار با دوره باردهي طولاني و توانايي تشكيل ميوه در هر دو شرايط گرم و سرد
* ميوه بلوكي به وزن متوسط 150 - 140 گرم
* رنگ قرمز تيره و جذاب
* مقاومت نسبي به :
- بوته ميري فوزاريومي
- لكه برگي خاكستري
- نماتد مولد غده ريشه
- ويروس لكه پژمردگي گوجه فرنگي
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
140-150گرم
شکل میوه
بلوکی
ویژگی محصول
رقمي نسبتاً زودرس، پربار با دوره باردهي طولاني و توانايي تشكيل ميوه در هر دو شرايط گرم و سرد