گوجه فرنگي هيبريد دايا

گوجه فرنگي  هيبريد دايا
توضیحات
* گوجه رشد محدود مناسب فضاي باز
* رقم ميان رس
* بوته قوي با شاخ و برگ وسيع
* رنگ ميوه قرمز درخشان با سفتي مناسب
* وزن ميوه 180-140 گرم
* مناسب كشت در تمام فصول، متحمل به گرما و داراي سيستم ريشه اي بسيار قوي
* متحمل به : Vd, Fol 1,2 , TMV, TYLCV, TSWV, Mi, Mj
* فاصله كشت بيشتر از ارقام رايج توصيه مي شود
شرکت سازنده
Huizer
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
140-180 گرم
شکل میوه
بلوکی
ویژگی محصول
مناسب كشت در تمام فصول، متحمل به گرما و داراي سيستم ريشه اي بسيار قوي