گوجه فرنگي هيبريد اليسا

گوجه فرنگي هيبريد اليسا
توضیحات
* گوجه رشد محدود مناسب فضاي باز
* رقم نيمه ديررس
* بوته قوي با شاخ و برگ وسيع
* پوشش بسيار خوب روي ميوه
* سفتي بسيار خوب ميوه با ماندگاري عالي پس از برداشت
* وزن ميوه 160-140 گرم
* متحمل به Vd, Pst, Fol1,2,3 , TYLCV, TSWV, ToMV, Mj

شرکت سازنده
Huizer
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
140-160 گرم
شکل میوه
بلوکی کشیده