گوجه فرنگي هيبريد Gs12

گوجه فرنگي هيبريد Gs12
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد محدود جهت كشت در فضاي باز
* مناسب جهت تازه خوري و فرآوري
* بوته متراكم با حجم شاخ و برگ متوسط
* پوشش خوب و بسيار زودرس
* ميوه گرد
* نسبتاً سفت به وزن متوسط 140 - 130 گرم
* قرمز خوش رنگ با طعم مناسب
* مقاومت نسبي به :
- پژمردگي ورتيسيليومي
- بوته ميري فوزاريومي
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
140 - 130 گرم
شکل میوه
گرد
وضعیت بوته
بوته متراكم با حجم شاخ و برگ متوسط
ویژگی محصول
تحمل پذیری خوب به ترک خوردگی و لکه دار شدن