گوجه فرنگي هيبريد ناميب

گوجه فرنگي  هيبريد ناميب
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد محدود جهت كشت در فضاي باز
* مناسب جهت تازه خوري و فرآوري
* رقمي نسبتاً زودرس
* پربار با توانايي تشكيل ميوه بالا
* مناسب براي هر دو كشت بهاره و پاييزه با توانايي سازگاري در مناطق مختلف
* ميوه بلوكي كشيده به وزن متوسط 150 - 140 گرم با دوره ماندگاري بالا
* مقاومت نسبي به :
- بوته ميري فورزاريومي
- لكه برگي خاكستري
- ويروس پيچيدگي و زردي برگ گوجه فرنگي
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
فصل کشت
بهاره و پاییزه
ویژگی محصول
کاسبرگ متصل و یکنواختی بالا در شکل و اندازه