گوجه فرنگي هيبريد جم

گوجه فرنگي هيبريد جم
توضیحات
* گوجه رشد محدود مناسب فضاي باز
* رقم زودرس
* بوته قوي با شاخ و برگ متوسط
* ميوه گرد با وزن متوسط 160-140 گرم
* سفتي مناسب ميوه
* متحمل به Vd, Fol1, TOMV, TSWV, TYLCV, Mi
شرکت سازنده
Huizer
اطلاعات فنی
وضعیت بوته
بوته قوی با سیستم ریشه ای گسترده
رنگ میوه
قرمز درخشان