گوجه فرنگي هيبريد RFT112

گوجه فرنگي هيبريد RFT112
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد محدود جهت كشت در فضاي باز
* مناسب جهت تازه خوري و فرآوري
* بوته قوي با رشد رويشي زياد و شاخ و برگ فراوان
* متوسط رس
* مناسب براي دوره توليد طولاني با توانايي تشكيل ميوه در هردو شرايط گرم و سرد
* ميوه بلوكي
* وزن متوسط 150 - 140 گرم
* مقاومت نسبي به :
- بوته ميري فوزاريومي
- پژمردگي ورتيسيليومي
- لكه برگي خاكستري
- نماتد مولد غده ريشه
- ويروس موزائيك گوجه فرنگي
- شانكر باكتريايي
- ويروس پيچيدگي وزردي برگ گوجه فرنگي
شرکت سازنده
Daehnfeldt
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
140-150 گرم
رنگ میوه
رنگ قرمز جذاب
ویژگی محصول
میوه سفت با ماندگاری بالا