كلم پيچ هيبريد گرگوريان

كلم پيچ هيبريد گرگوريان
توضیحات
* كلم پيچ سفيد
* جهت تازه خوري و فرآوري
* رقم زودرس ( 70 - 65 روز بعد از انتقال نشاء)
* هد گرد و فشرده به رنگ سبز روشن
* يكنواختي بالا در شكل و اندازه
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
زمان رسیدگی
65-70 روز پس از انتقال نشاء
متوسط وزن محصول
2 - 3 کیلوگرم
مشخصات هد
هد گرد و فشرده
مقاومت ها
متحمل به ترک خوردگی و دارای قدرت ماندگاری در مزرعه