گل كلم هيبريد اسميلا

گل كلم  هيبريد اسميلا
توضیحات
* گل كلم مناسب جهت تازه خوري و فرآوري
* بوته قوي با عملكرد بالا و پوشش خوب
* متوسط رس ( 95 - 90 روز بعد از انتقال نشاء)
* هد گنبدي
* رنگ سفيد با فشردگي بالا
شرکت سازنده
Daehnfeldt
اطلاعات فنی
فصل کشت
بهاره و پاییزه
زمان رسیدگی
95 - 90 روز پس از انتقال نشاء
متوسط وزن محصول
2.5 - 2 کیلوگرم در کشت بهاره / 4-3 کیلوگرم در کشت پاییزه
مشخصات هد
هد گنبدی
رنگ میوه
سفید