گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي النا

گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي النا
توضیحات
* رقم گلخانه اي قوي داراي بوته باز
* زودرس
* داراي عملكرد بالا
* باردهي مطلوب، داراي 8-6 ميوه در هر خوشه
* همرسي بالاي ميوه در هر خوشه
* رنگ ميوه، قرمز درخشان
* داراي ميوه گرد با ميانگين وزن 220 - 180 گرم
* سفتي بالاي ميوه و ماندگاري بسيار خوب جهت تازه خوري
شرکت سازنده
Polaris
اطلاعات فنی
فصل کشت
تابستانه -پاییزه / زمستانه -بهاره
تعداد میوه / گره
6-8 میوه
متوسط وزن میوه
220-180 گرم
رنگ میوه
قرمز درخشان
مقاومت ها
IR : V, F1, F2, ToMV, TY.