گل كلم هيبريد اسپيس استار

گل كلم هيبريد اسپيس استار
توضیحات
* گل كلم مناسب جهت تازه خوري و فرآوري
* بوته قوي با برگ هاي كشيده و پوشش عالي
* متوسط رس ( 90-85 روز بعد از انتقال نشاء)
* تحمل پذيري بالا نسبت به شرايط گرم
* هد كاملاً گرد
* رنگ كاملاً سفيد و بسيار سفت با برداشت متمركز
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
فصل کشت
بهاره و پاییزه
زمان رسیدگی
متوسط رس ( 90-85 روز بعد از انتقال نشاء )
متوسط وزن محصول
2.5-3 کیلوگرم در کشت بهاره / 4-3 کیلوگرم در کشت پاییزه
مشخصات هد
هد کاملاً گرد