گل كلم هيبريد استدي

گل كلم هيبريد استدي
توضیحات
* گل كلم مناسب جهت تازه خوري و فرآوري
* بوته قوي با عملكرد بالا و پوشش مناسب
* زودرس ( 75-70 روز بعد از انتقال نشاء)
* تحمل پذيري خوب نسبت به گرما
* مناسب براي هردو فصل كشت خصوصاً كشت پاييزه جهت جلوگيري از خسارت سرماي زودرس
* هد نيمه تخت
* رنگ سفيد بازارپسند، سفت و فشرده با قابليت برداشت متمركز در مزرعه
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
فصل کشت
پاییزه و بهاره
زمان رسیدگی
75 - 70 روز بعد از انتقال نشاء
متوسط وزن محصول
2-2.5 کیلوگرم در کشت بهاره / 4-3 کیلوگرم در کشت پاییزه
مشخصات هد
نیمه تخت