كلم پيچ قرمز ريما

كلم پيچ قرمز ريما
توضیحات
* رقم ميان رس (80 - 70 ) روز پس از انتقال نشاء
* هد گرد و فشرده با ماندگاري بالا در زمين
* رنگ قرمز تيره و بازار پسند
* مناسب براي تازه خوري و فرآوري
شرکت سازنده
Huizer
اطلاعات فنی
فصل کشت
بهاره و پاییزه
زمان رسیدگی
80 - 70 روز پس از انتقال نشاء
متوسط وزن محصول
1.5-2کیلو گرم
مشخصات هد
گرد و فشرده