خربزه آناناسي هيبريد سوكارا

خربزه آناناسي هيبريد سوكارا
توضیحات
* رقم متوسط رس
* حفره داخل ميوه كوچك
* ميوه هاي بيضي شكل يكدست
* ميوه داراي زره مناسب و بازارپسند
* مقاومت نسبي به سفيدك پودري و فوزاريوم
شرکت سازنده
US Agriseeds
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
2-3 کیلوگرم
شکل میوه
بیضی شکل
رنگ / کیفیت گوشت
رنگ گوشت میوه نارنجی
حفره داخلی
حفره داخل میوه کوچک