خربزه آناناسي هيبريد كهربا

خربزه آناناسي هيبريد كهربا
توضیحات
* رقمي متوسط رس
* بوته قوي با شاخ و برگ وسيع
* ميوه داراي سفتي خوب
* حفره داخلي ميوه كوچك
* ميوه يكدست با توربندي عالي
* تعداد ميوه در هر بوته5- 4 عدد
شرکت سازنده
Graines Voltz
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
2.5-3 کیلوگرم
رنگ / کیفیت گوشت
گوشت میوه نارنجی
مقاومت ها
متحمل به سفیدک سطحی