خربزه گاليا هيبريد كمري

خربزه گاليا هيبريد كمري
توضیحات
* رقمي متوسط رس
* ميوه هاي يكدست و هم شكل
* پوشش برگي خوب روي ميوه
* عملكرد بالا
* بريكس ميوه 14 - 12
* زره مناسب روي ميوه
* مقاومت نسبي به :
- پژمردگي فوزاريومي نژاد 2
- سفيدك پودري
شرکت سازنده
US Agriseeds
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
1.5-2 کیلو گرم
رنگ / کیفیت گوشت
رنگ گوشت میوه سبز روشن و بسیار شیرین