هندوانه كريمسون سوئيت هيبريد آراشان

هندوانه كريمسون سوئيت هيبريد آراشان
توضیحات
* هندوانه كريمسون سوئيت بيضي
* رقمي با زودرسي متوسط
* بوته بسيار قوي با پوشش عالي و توانايي حفظ ميوه در مزرعه
* پربار با توانايي تشكيل ميوه بالا
* مناسب جهت حمل و نقل طولاني و صادرات
* مقاومت نسبي به :
- پژمردگي فوزاريومي
- آنتراكنوز
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
10-12 کیلوگرم
شکل میوه
بیضی شکل
رنگ / کیفیت گوشت
گوشت سفت و قرمز خوش رنگ
رنگ پوست
پوست تیره با نوارهای متمایز و مشخص