هندوانه كريمسون سوئيت هيبريد مراد

هندوانه كريمسون سوئيت هيبريد مراد
توضیحات
* متوسط رس
* بوته قوي با شاخ و برگ وسيع ( پوشش مناسب روي ميوه)
* ميوه بيضي متمايل به گرد
* ميوه بندي مناسب با رنگ پوست بازار پسند
* كيفيت گوشت ميوه بسيار خوب
* سازگاري خوب به شرايط آب و هوايي
شرکت سازنده
US Agriseeds
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
12-14 کیلوگرم
رنگ / کیفیت گوشت
قرمز درخشان با تردی مناسب