هندوانه چارلستون گري هيبريد دابليو دي ال 8040

هندوانه  چارلستون گري  هيبريد دابليو دي ال  8040
توضیحات
* هندوانه هيبريد چارلستون گري بيضي
* بوته قوي همراه با پوشش خوب
* زودرس
* داراي پوست سبز روشن با ضخامت مناسب جهت حمل و نقل طولاني و صادرات
* مقاومت نسبي به :
- پژمردگي فوزاريومي
- آنتراگنوز
شرکت سازنده
Syngenta
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
8-10 کیلوگرم
رنگ / کیفیت گوشت
گوشت میوه قرمز جذاب ، سفت و بسیار شیرین