خيار گلخانه اي هيبريد مكسول

خيار گلخانه اي هيبريد مكسول
توضیحات
* مناسب كشت در گلخانه هاي بلند فلزي و تونل هاي كوتاه
* 1-2 گل در هر بند ، جهت توليد در پاييز و زمستان
* داراي بوته با رشد متعادل ، ميان گره هاي كوتاه ، برگ هاي متوسط ، پربار با توانايي تشكيل ميوه در شرايط سرد جهت توليد طولاني مدت
* ميوه سيلندري به طول 16 - 15 سانتيمتر ، تيره با خطوط مشخص و موازي ، يكنواخت با توانايي حفظ اندازه و كيفيت در طول فصل
* مقاومت نسبي :
- گموز ( اسكب)
- سفيدك سطحي
شرکت سازنده
Syngenta