خيار گلخانه اي هيبريد داتيس

خيار گلخانه اي هيبريد داتيس
توضیحات
* مناسب جهت كشت در بهار-تابستان و پاييز
* بوته با رشد رويشي متعادل ، ميان گره هاي نسبتاً كوتاه ، 3 - 2 گل در هر بند با مقاومت بالا و توانايي تشكيل ميوه ( Fruit Setting ) در شرايط گرم و خشك
* ميوه سيلندري به طول 17 - 16سانتيمتر به رنگ سبز تيره ، شيار هاي متوسط ، دم ميوه بلند با يكنواختي بالا در اندازه و شكل
* مقاومت نسبي :
- گموز ( اسكب)
- سفيدك سطحي
- سفيدك پودري
- ويروس موزاييك خيار
- ويروس زردي بين رگبرگ خيار
شرکت سازنده
Daehnfeldt