خيار هيبريد هواي آزاد ماكسيموس

خيار هيبريد هواي آزاد ماكسيموس
توضیحات
* رقمي متوسط رس
* حجم شاخ و برگ بالا
* قابليت توليد ميوه با كيفيت در طول دوره رشد
* سايز ميوه 16 -14 سانتي متر
* حفظ فرم ميوه در صورت درشت شدن
* مقاومت نسبي به :
- ويروس موزائيك خيار
- ويروس موزائيك هندوانه
- ويروس لكه حلقوي پاپايا
- ويروس موزائيك زرد كدوئيان
- سفيدك پودري
- سفيدك داخلي
شرکت سازنده
US Agriseeds