فلفل دلمه اي گلخانه اي هيبريد لوموس

فلفل دلمه اي گلخانه اي هيبريد لوموس
توضیحات
* فلفل دلمه اي به رنگ زردجذاب ، مناسب كشت در گلخانه
* داراي بوته قوي و بسيار پربار با تحمل بالا در شرايط سرد و تشكيل ميوه عالي در گرما
* ميوه درشت به ابعاد تقريبي 10x10 سانتيمتر و وزن متوسط 250 گرم
* داراي ديواره ضخيم و سفت با يكنواختي بالا
* مقاوم به ترك خوردگي
شرکت سازنده
Syngenta