فلفل دلمه اي گلخانه اي هيبريد ورگاسا

فلفل دلمه اي گلخانه اي هيبريد ورگاسا
توضیحات
* فلفل دلمه اي به رنگ قرمز مناسب كشت در گلخانه
* بوته قوي با تحمل بالا در شرايط گرم و سرد و پربار
* ميوه متوسط تا درشت به ابعاد تقريبي 8x8 سانتيمتر با وزن متوسط 200 گرم ، يكنواختي بالا در شكل و اندازه ، داراي ديواره ضخيم با سفتي مناسب
شرکت سازنده
Syngenta