فلفل قلمي هيبريد سينگر

فلفل قلمي هيبريد سينگر
توضیحات
* بوته قوي با حجم شاخ و برگ مناسب
* ميوه قلمي با طول 16 تا 20 سانتي متر و ضخامت نسبتاً زياد ديواره
* طعم بسيار تند
* هم شكلي بالاي ميوه ها
* مناسب جهت كشت فضاي باز و گلخانه
* رنگ ميوه سبز تيره براق، مناسب صادرات و فرآوري
* مقاومت نسبي به :
- ويروس موزائيك خيار
- پژمردگي باكتريايي
- بلايت فيتوفتورايي
شرکت سازنده
US Agriseeds